Utopljavanje zgrade

Utopljavanje zgrade (u kojoj se nalazi gradska biblioteka)